Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

  1. Deelname is uitsluitend voor particulieren, en kan niet bedrijfsmatig worden gebruikt.
    Voor bedrijven verwijzen we u naar TradeXchange.nl
  2. Deelname is op persoonlijke titel en kost 25 euro per jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd.
  3. Deelnemers kunnen via de marktplaats producten, diensten, evenementen etc met elkaar uitwisselen op basis van rechtstreekse ruildeals, tegen betaling in euro of tegen betaling in Bartereenheden, waarbij de waarde van de Bartereenheden door de gebruikers zelf zal worden bepaald.
  4. Bartereenheden zijn niet inwisselbaar tegen euro’s. De waarde van de Bartereenheden kan verschillen.
  5. Bartering.nl neemt geheimhouding en vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van alle gegevens van de deelnemers.
  6. Bartering.nl is geen partij in geschillen tussen deelnemers, handel op dit platform gebeurt op eigen risico.
  7. Beeindiging deelname door de deelnemer kan te allen tijde door dit kenbaar te maken bij Bartering.nl middels een email te sturen naar opzeggen@bartering.nl
  8. Beeindiging deelname door Bartering.nl kan wanneer Bartering.nl gegronde redenen heeft om aan te nemen dat een deelnemer zijn deelname aan Bartering.nl gebruikt op een wijze die voor andere deelnemers of Bartering.nl schadelijk kan zijn of anderszins in strijd is met goede trouw.